Forældrekøb og advokat

05 oktober 2016 Camilla Skøtt

Skal dit barn flytte hjemmefra og måske i gang med at studere? Eller ønsker du af andre årsager at købe en bolig, du kan leje ud til ham eller hende, så er der en del ting, du skal være opmærksom på. Som udgangspunkt foregår købet som en traditionel bolighandel, men der kan være særlige vilkår, der eksempelvis umuliggør udlejning, og der er desuden regler for fastsættelse af husleje – derfor kan det være en god idé at rådføre dig med en advokat, inden du skriver under på en købsaftale.

Skat og forældrekøb

Lejer du en bolig ud til dit barn, skal du betale skat af lejeindtægten – til gengæld kan du også trække en del af udgifterne fra i skat. Fordelene afhænger af din indkomst og den beskatningsform, du vælger. Der findes tre forskellige muligheder i forhold til beskatning ved forældrekøb: de almindelige skatteregler, en kapitalsafkastordning eller en virksomhedsordning. Betaler du topskat, og er købet finansieret ved lån, kan det som regel bedst betale sig, at vælge kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

Fastsættelse af husleje

Der er faste regler for, hvordan du fastsætter huslejen, og det er vigtigt, at den ikke bliver for billig. Huslejen skal svare til tilsvarende boliger i området, altså markedslejen. Sætter du huslejen billigere, skal du stadig betale skat af markedslejen og forskellen mellem den aktuelle husleje og markedslejen anses som en gave, som dit barn skal betale gaveafgift af, hvis det overstiger beløbsgrænsen.

Boligsikring og forældrekøb

Selvom du køber en bolig til dit barn, har han eller hun stadig mulighed for at søge om boligsikring – det kræver dog en lejekontrakt. Hvor meget dit barn kan få afhænger af huslejen, boligens størrelse, personlig indkomst og om der er børn i lejemålet.

Har du investeret i en større lejlighed med henblik på at boligen skal deles med en anden, skal I være opmærksom på de regler, der følger denne form for lejeindtægt. Desuden er det en god idé, at lejeaftalen laves mellem dit barn og lejeren, da du på den måde har mulighed for at opsige hele lejemålet på en gang.

Brug en advokat

Ved et forældrekøb bør du altid inddrage en advokat, så du ikke overser vigtige detaljer eller får sat huslejen for lavt. Find en i dit lokalområde, der har kendskab til boligmarkedet, og som kan rådgive ud fra dine præmisser. Prøv for eksempel en af Hviid Advokaters mange afdelinger, som advokat Vejle, Kolding, Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Flere nyheder