Denne efterskole kan tilbyde deres elever en verden af muligheder, når det kommer til at udvikle sig fagligt såvel som socialt. Klik forbi og læs meget mere om de enkelte linjer. Du kan blandt andet læse mere om deres medie efterskole, som giver god grobund for at lære mere om medier.

Vi gik rundt byen og kiggede på, hvordan man egentlig havde valgt at indrette bybilledet. Vi gik en lang tur og så ting ved byen som vi aldrig havde lagt mærke til før. Der stod blandt andet en toiletbygning, som vi aldrig havde lagt mærke til før.  

Ved at handle online, har du ofte mange fordele, som du ikke har i de lokale butikker. Foruden at spare en masse penge og desuden kunne vælge imellem mere dametøj, så kan du også købe tøjet, præcis når det passer dig, hvorefter det hele bliver sendt hjem til dig.

Som symbol på vores evige venskab, skal min veninde og jeg nu have en tatovering sammen. Jeg glæder mig rigtig meget til at se hvor fin den bliver. Vi har valgt at få lavet et hemmeligt symbol, som kun hun og jeg kender betydningen af, hvilket jeg synes er rigtig fint.

Da jeg skulle være sikker på at få et kørekort, tog jeg kontakt til denne køreskole Taarup, som også har hjulpet med at skaffe et kørekort til min bror. Jeg havde således store forventninger til deres undervisning, men jeg må sige, at jeg heller ikke blev skuffet.