Så god er vores IT afdeling

16 maj 2013 admin
image

Vores nye IT afdeling var ikke sådan en nem opsætning. For det er et skrøbeligt system der lige pludselig går meget ud over hele virksomheden, hvis at det ikke rigtig fungerer. Lykkeligvis så har vores egen server support, hjulpet os med at gøre IT afdelingen meget bedre. For jeg arbejder som daglig leder for en større redaktion. Vi står for sådan at skrive samt producere hele dagsavisen rent digitalt. Herefter sendes den ud til trykkerier, samt vores internet afdeling. Men for 6 måneder siden så havde vi jo behov for en ny IT afdeling. Vores gamle aviser, var usorterede, samt vi løb jo snart helt tør for serverplads. Vi havde behov for kæmpe servere som kunne rumme alle vores forskellige aviser, samt også give vores medarbejdere adgang til disse filer. Jeg lavede så et godt samarbejde med en god server support som kunne hjælpe vores IT afdeling. De kom med gode råd omkring nye indkøb af den helt rigtige server til vores IT afdeling, plus hvordan det nu blev sat bedst op. Og lige siden da har denne server support hjulpet os meget.

Hele vores IT afdeling har slet ikke før det skulle arbejde med helt så kæmpe servere, samt så avancerede systemer. Så det var skønt med en god server support. Man altså derfor var der stadigvæk også besværligheder under turen. Vi skulle jo også overføre samtlige vores aviser til den nye server, ud fra vores forrige. Og dette tog lang tid, samt gjorde jo at vores egne ansatte slet ikke havde nogen ny adgang til systemet i hele 2 dages tid. Men herefter var systemet klar på den nye server. Hele vores IT afdeling havde også med hjælp fra hele denne server support, installeret dette sådan helt rigtigt. Selvom vores medarbejdere måtte være på arbejde helt uden for selve systemet, jamen så var de jo også glade for selve det færdige resultat. For pludselig var der komplet styr på selve serveren, samt den var hurtigere end før. Og ved hjælp fra vores egen server support, fik vi jo en meget smartere server end vores gamle. Men sådan efter omkring 2 uger, gik vores server jo ned. Og vores IT afdeling vidste overhoved ikk, hvad som de lige havde gjort forkert. De kontaktede jo også straks vores server support, som heller ikke kunne finde nogen speciel fejl med systemet. Men efter en længere tid, så opdagede vi jo at et dumt kabel nu sad løst henne ved vores server. Og med dette på plads virkede vores egen IT afdeling også igen.

Men siden dengang så har vores IT afdeling lært en masse af deres gode server support. Selvom de jo stadig også har spørgsmål, sker det jo slet ikke ofte. Undertegende nyder hvor effektiv vores server support har været. Lige meget hvornår der har været nye problemer, så har de jo ganske hurtigt kunne reagere, samt hjulpet os. Dette har gjort vores IT afdeling helt tryg ved at stå og arbejde med et kæmpe IT projekt. Grundet vores server support, så har vi i dag et fantastisk internt system, hvor samtlige ansatte nemt selv kan overskue vores produktion af dagens nye avis. På samme tid så har vi  jo faktisk også lært vigtigheden af backups, som at vores egen IT afdeling gennemfører hver eneste uge. Hele vores server support har desuden også anbefalet nogle smarte programmer som giver god mulighed for nogle flere medarbejdere at ændre i det samme dokument samtidig. Således opstår der ikke nogle fejl, ligesom vi jo før havde oplevet. Jeg sætter jo stor pris på vores egen IT afdeling, samt dette store arbejde for at gøre vores system nemmere samt langt hurtigere. Desuden vil jeg jo også sige stor tak til hele vores server support for deres gode assistance. Uden dem så, havde vi jo sikkert stadigvæk den gamle og langsomme server, samt sådan en IT afdeling som ikke vidste meget om servere.

Flere nyheder